Chelyabinsk-meteoriitti

Chelyabinsk-meteoriitti

Aikaisemmin Cereksen ja Vestan kuvaamisen yhteydessä mainitsin meteoriittikokoelmani, joka on vielä melko pieni ja vaatimaton. Pilvisten iltojen ratoksi, voisinkin esitellä mitä vitriinistä löytyy.

Ensin hieman perusteita:

Meteoriitit luokitellaan kolmeen pääluokkaan; kivimeteoriitteihin, kivirautameteoriitteihin ja rautameteoriitteihin. Nämä taas jakautuvat aliluokkiin. Esim. kivimeteoriitit jakautuvat kondriitteihin, akondriitteihin ja luokittelemattomiin. Kivirautameteoriitit jakautuvat pallasiitteihin, mesosideriitteihin ja luokittelemattomiin. Rautameteoriitit voidaan jakaa rakenteellisesti heksahedriitteihin, oktahedriitteihin ja ataksiitteihin tai kemiallisesti useisiin eri luokkiin. Nämä taas jakautuvat aliluokkiin ja niiden aliluokkiin mutta ei nyt lähdetä käymään niitä läpi.

Aloitetaan nyt sitten kaikista yleisimmästä luokasta, kivimeteoriiteistä (93,5% pudonneista meteoriiteista) ja niiden yleisemmästä aliluokasta kondriiteista (81,7% pudonneista meteoriiteista).

Kondriittien nimi on peräisin kondreista, eli niissä esiintyvistä pienistä jyväsistä. Ne ovat syntyneet aurinkokunnan alkupilvessä, eikä niissä ole tapahtunut materiaalien lajittumista. Tämän vuoksi ne poikkeavatkin esimerkiksi Maapallon kivistä. Kaikki Maasta löytyvät kondriitit ovat peräisin meteoriiteistä.

Kondriitit jaotellaan aliryhmiin käyttäen kirjaintunnusta ja perässä numeroa. Pääryhminä ne jaetaan tavallisiin kondriitteihin, hiilikondriitteihin, enstantiittikondriitteihin ja muihin kondriitteihin.

Kaikista yleisin meteoriittiluokka onkin juuri tavalliset kondriitit, jota ensimmäisenä esittelyssä oleva kivikin edustaa.

Chelyabinsk-meteoriitti
Chelyabinsk-meteoriitti

Virallinen nimi: Chelyabinsk
Sijainti: Chelyabinsk, Venäjä
Löydetty massa: >655 kg
Nähty putoaminen: Kyllä
Pudonnut: 15.2.2013 9:22 (+3 UTC)
Löydetty:
Luokitus: Kondriitti (LL5)
Massa: 3,55 g

Vuoden kuuluisin meteoriitti, joka aiheutti vahinkoa yli 7200 rakennukselle ja haavoitti yliaaltopamauksen seurauksena yli 1500 ihmistä. Tämä on Cherbakulista löydetty kokonainen kivi, jonka tumma pinta johtuu sulamiskuoresta. 654 kiloa painaneen päämassan lisäksi taivaalta satoi satoja tämän kaltaisia kiviä.

LL5, eli Low low iron, kertoo sen kuuluvan vähämetallisiin kondriitteihin. Perässä oleva numero taas indikoi kondrien muutosastetta (1 ja 2 ovat yleensä hiilikondriitteja, 3 muuttumattomia kondreja, yli 3 kertoo kasvavasta lämmön aiheuttamasta metamorfoosista ja 7 kondrien täydellisestä häviämisestä).