Kuun ja Jupiterin konjunktio

Kuun ja Jupiterin konjunktio
Kahden valotuksen yhdistelmä

Kuu ja Jupiter olivat näennäisesti vain noin kahden asteen päässä toisistaan.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.